Un fantàstic comercial comercial de tisores de paper de roca creat per Android mostrant l’altra cara de RPS. Tothom pot ajudar-se mútuament sigui quin sigui el grup que estiguis.